Haber


17

TOBB’un ev sahiplendiğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurasında konuşan Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, kentin öne çıkan sosyo-ekonomik sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi

 

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MUŞ TSO) Erdal Koç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK SORUNU

Türkiye Ekonomi Şurasında konuşan Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, kentin sorunlarını dile getirdi. Muş’un nüfus artış hızının ülke ortalamasının da çok üzerinde olmasına mukabil yatırımların çok az olduğunu belirten MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, “işsizlik en büyük neden olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden bölgesel veya kentsel yatırım imkânlarının iyileştirilmesi için hükümetlerin mikro ekonomik ölçekte pozitif müdahaleleri gerekmektedir. Hükümetlerin 2000’li yılların başından itibaren Muş gibi ekonomik yönden geri kalmış kentler için özendirici politikalar geliştirmeye yönelik yoğun bir mesai harcadıkları gözlemlenmektedir. Altıncı bölge yatırım teşvik mevzuatı bu çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu hibe destek ve teşviklerin bir sonucu olarak bugün Muş kentinde tekstil gibi sektörün oluşmasına şahit olunmaktadır. Yaklaşık 10 yıl önce hiçbir tekstil firmasının olmadığı kentte bugün 32 sanayi sicil belgesine sahip firma üretim yapmaktadır. Hatta bu firmalardan bir tanesi kentte sağladığı istihdamla kentin üç büyük ölçekli firmasından biri olma konumuna kamunun sağladığı bu hibe destek ve teşviklerle geldiği gözlemlenmektedir” dedi.

Ancak bu istihdam imkânlarının kalıcı olması için bu sektörlerin sürdürülebilir bir gelişim sergilemeleri gerektiğine işaret eden Başkan Koç, “Bunun için firma odaklı destekten ziyade sektör odaklı bir destek stratejisine geçmek ve bu sektörlerin tüm alt yapı yatırımlarının eksiksiz yerine getirilerek kamu desteklerinin bitmesi veya yatırımcı firmaların bir şekilde şehirden büyük metropollere göçmesiyle sektörün etkilenmemesi sağlanabilir” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI GEREKİR

Sosyo-ekonomik olarak az gelişmiş bir kent olan Muş gibi kentlere özgü yatırım teşvik ve hibe destek mekanizması geliştirme gerekliliğine de değinen Başkan Koç, “Uzun bir süreden beri Türkiye’de bölgesel gelişme stratejileri, ağırlıklı olarak kalkınmada öncelikli yöreler politikaları üzerine inşa edilmeye çalışılmaktadır. Fakat bu bölgelerde hedefe yönelik takip edilen ekonomik ve sosyal politikalar ile uygulanan teşviklere karşın gerekli kalkınma sağlanamamıştır. Bunun ana nedeni 6 bölgesel sınıflandırma içinde yer alan her bir kente özgü destek ve teşvik mekanizmasının geliştirilmemesi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle geleneksel ve alışılagelmiş teşvik sisteminin ötesine geçen yaklaşım değişikliğiyle beraber gerektiğinde yenilikçi teşvik enstrümanları da tasarlanarak sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin bu kentler için oluşması sağlanabilir. Diğer bir ifade ile farklı bölgesel teşvik sistemi içinde yer alan iller tek tip homojen yaklaşımından net bir şekilde ayıran ve kentlerin kendine özgü şartlarına göre tasarlanmış yerel ekonomik potansiyeli canlandıran çoklu tip bir teşvik modeli oluşturulması gereklidir. Bunun için Muş ekonomisinin gelişmesinde önemli olan sektörler için güçlü bir altyapı oluşturmak ve birkaç şirketin zenginleşmesini sağlamaktan ziyade hedef sektörleri güçlendirebilecek bir teşvik ve destek mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle Muş gibi geri kalmış kentlerin gelişimi ivmelendirileceği gibi zamanla kentin kendi başına gelişebilmesi için ekonomik dinamikleri de harekete geçirilebilecektir. Ayrıca teşvikler, geri kalmışlıkla birlikte bölgelerin mevcut potansiyellerini etkin bir şekilde hayata geçiren bir anlayışla tasarlandığında sürdürülebilir bir büyümeye yol açabilir” ifadelerini kullandı.

KENTİN SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Başkan Koç Türkiye Ekonomi Şurasında kentin sağlık sorunlarını da gündeme getirdiği konuşmasında şöyle devam etti: “Yaşanabilir bir kentte nitelikli sağlık hizmetlerine erişim çok önemlidir. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye’de hekim başına düşen nüfus 517 iken Muş kentinde 938 kişidir. Bu rakam neredeyse ülke ortalamasının 2 katına denk gelmektedir. Bu veri uzman ve pratisyen hekim sayılarının tümünü kapsamaktadır. Ancak uzman hekim sayısında bu durumun çok daha kötü olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. 100 bin nüfusa sahip Muş merkezde (il nüfusu 400 bin) sadece bir devlet hastanesinin bulunması ve özelikle ilçelerdeki devlet hastanelerinde uzman hekim yetersizliği ve tıbbi donanım eksikliğinden dolayı ilçeler nitelikli ikinci basamak sağlık hizmeti verememektedir. Bu da kent merkezdeki Muş Devlet Hastanesinin yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. İlçelerdeki devlet hastanelerinin de yeterli uzman hekim bulundurulmasıyla beraber yeterli tıbbi cihazlarla donatıldığında merkezdeki devlet hastanesinin iş yükü azaltacaktır. Ayrıca Muş Devlet Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazlar ivedi olarak temin edilmeli ve dar uzmanlık gerektiren hekimlerin hastaneye atanması yanı sıra genel uzmanlık alanların da yeterli uzman hekim bulundurulması gerekmektedir. Bu sağlandığında kentten araştırıma hastanelerine sevki büyük miktarda azaltacağı düşünülmektedir. Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından planlaması da yapılan fakat şimdiye kadar bir türlü temeli atılmayan bölge araştırma hastanesinin ivedi olarak yapılarak hizmete sunulması gerekmektedir. Bölge hastanesi hizmete girdiğinde başta Elazığ, Malatya, Diyarbakır olmak üzere ülkenin birçok kentindeki üniversite eğitim ve araştırma veya bölge araştırma hastanelerine sevk edilen hasta sayısının minimum seviyeye düşeceği öngörülmektedir.

MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, Türkiye Ekonomi Şurası programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve bakanlarla da görüşerek Muş ile ilgili bilgiler aktardı.

Okunma Sayısı: 395
resim
Muş Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018